חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  פמיניזם מאחורי הרעלה - נשים היברידיות במזה"ת בין דת למודרנה
  Feminism Beyond the Vail: Hybrid Woman in the M.e Between Religion & Modernity                       
0622-2022-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1200-1400456גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר צורף מירה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס יעסוק במאבקן של נשים מוסלמיות לשיפור תנאי חייהן במדינות הערביות והאסלאמיות במזרח-התיכון. בשונה מן המאבק הפמיניסטי שהתנהל במערב, נשים במזה"ת נאבקו בעבר ועודן נאבקות גם כיום להשגת חירויותיהן בתוך המסגרות הדתיות, רובן מגדירות עצמן כנשים דתיות שהאמונה באללה ובנביאו, בקוראן ובתורה שבע"פ (החדית') היא נר לרגליהן והרעלה אותה הן עוטות לראשן מהווה עבורן סממן לעוצמה ולא לחולשה. הן מקפידות לקיים את מצוות הדת ובקיאות בכתבי הקודש, בהלכה ובמשפט האסלאמיים. הידע הדתי וההלכתי, אותו רכשו באופן פורמלי כחלק אינטגרלי מהשכלתן האקדמית, מאפשר לנשים הללו להדוף את טיעוניה של הפטריארכליה הדתית , החברתית והפוליטית המבקשת לקבע את מעמדן הנחות במשפחה ובחברה. נשים אלה נחלו הצלחות לא מבוטלות כשהבולטת שבהן היא האיסור על מילת נשים, המגובה הן ע"י אנשי הדת והן ע"י המימסד הרפואי, ומינויין של נשים לשופטות ולרשמות נישואין, מישרות שהיו שמורות באופן אקסלוסיבי לגברים בלבד. הקורס יתמקד בהיסטוריה המודרנית של מאבקן של נשים מצריות, פלסטיניות, סעודיות תורכיות ותימניות. כן יכלול הקורס דיון מעמיק במעורבותן של נשות האזור במהפכות ה"אביב הערבי" על רקע דיון מקיף יותר בתפקידיהן של נשים במהפכות לאומיות ופוליטיות.
דרישות הקורס ומרכיבי הציון: הציון הסופי בקורס יהיה מורכב מבחינת בית שמשקלה 90% והשתתפות אקטיבית בשיעורים ובדיונים המתנהלים בהם שמשקלה בציון הסופי הוא 10%
Course description
The course focuses on the struggle of Arab and Muslim Women in their countries (Egypt, Saudi Arabia, Turkey, the Palestinian Authority and Yemen) to improve their life conditions and their legal status as equal citizens.
The struggle was and remains completely different from that of Western feminists since the Middle Eastern activists conduct their struggle within the framework of their religion and they declare themselves religious women who use the religious knowledge they acquired and the unique interpretation they give to the Holy Scriptures as a means to empower themselves in both the family and the society. Through this knowledge they are able to challenge the patriarchal political religious and social establishment that uses the scriptures to reinforce their own status and, simultaneously, weaken that of women. The course will focus also on the significant contribution of women to the Arab Spring revolutions as part of a broader discourse on women and revolutions in the Middle East. By giving a voice and a space to these religious and veiled women we will try to deconstruct the binary approach between religion and feminism in the Middle East. T

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת