חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מאה שנים אחרי: המרד הערבי והמורשת ההאשמית במזרח התיכון
  Hundred Years On: The Arab Revolt and the Hashemite Legacy in the Middle East  
0622-2020-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1400-1600456 גילמןשיעור פרופ אלון יואב
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
במאה העשרים היו תולדות המשפחה ההאשמית קשורות באופן הדוק להתפתחויות הפוליטיות במזרח התיכון. ההאשמים, המייחסים את מוצאם לנביא מחמד, הנהיגו לפני מאה שנה את המרד הערבי נגד האימפריה העוסמאנית, היו לבעלי הברית העיקריים של הבריטים בין שתי מלחמות העולם והקימו בסיועם ארבע מדינות, מתוכן שרדה עד ימינו ממלכת ירדן. הקורס ינתח סוגיות מרכזיות בהיסטוריה של המזרח התיכון המודרני דרך בחינת המרד הערבי ומורשתו ומעקב אחר המשפחה ההאשמית וינסה להעריך את מידת השפעתה על עיצובו של האזור כפי שאנו מכירים אתו כיום.
Course description
During the twentieth century, the history of the Hashemite family was closely intertwined with the political history of the Middle East at large. The Hashemites, who trace their descent to the prophet Muhammad, led the Arab Revolt against the Ottoman Empire hundred years ago, were the main allies of the British in the interwar period and established with their assistance four states, of which only the Hashemite Kingdom of Jordan has survived until this day. The course will analyze central themes in Middle Eastern history by exploring the Arab Revolt and its legacy and by closely following the Hashemites. It will also try to assess the extent of their impact on the makeup of the region as we know it today.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת