חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מבוא להיסטוריה חברתית
  Introduction to Social & Cutural History of the Middle East  
0622-2001-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1600-1800282 גילמןשיעור ד"ר ברק און
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
באחד מספריו מציג הסופר המצרי תאופיק אל-חכים זונה כפרית המואשמת בשידול הציבור. "הציבור?" היא משיבה בזעם, "אינני מכירה ומעולם לא שכבתי עם אף אחד כזה!" במקום לקבל מושגים כמו "ציבור" או "חברה" כטבעיים ומובנים מאליהם, הקורס יתחקה אחר התפתחותם ומשמעויותיהם במזרח התיכון המודרני. במהלך הסמסטר נעסוק בדברי ימיהן של קבוצות חברתיות ומגדריות מגוונות דרך אספקלריות מחקריות חדשות, בהן היסטוריה של החושים והרגשות, היסטוריה של מדע וטכנולוגיה, היסטוריה אורבנית ועוד, ותוך שימוש בקשת רחבה של מקורות ראשוניים ומשניים כתובים, מוקלטים ומצולמים. נשאל כיצד יכולה היסטוריה חברתית לא רק לשקף מגוון רחב של קולות ועמדות בעבר, אלא גם לשמש ככלי בשירות הציבור כיום..
Course description
In one of his books, Egyptian writer Tawfiq al-Hakim presents a country prostitute charged with soliciting the public. “The public?” she replies angrily, “I do not know and never slept with anyone by that name!” Instead of accepting notions like “public” or “society” as given and natural, the course will explore their development and implications in the modern Middle East. During the semester, we will examine different social and gender groups via a variety of scholarly perspectives, including history of the senses and emotions, history of science and technology, urban history and more, using a large spectrum of written, recorded, and photographed primary and secondary sources. We will ask how can social history not only reflect a wide array of voices and dispositions of actors in the past, but also serve as a public utility today.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת