חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  היסטוריה קווירית וטרנסג'נדרית בעת החדישה
  Queer and Transgender History in the Modern Era  
0621-9040-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1600-2000319אגילמןסמינר פרופ רחמימוב איריס
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
ההיסטוריה הקווירית והטרנסג'נדרית היא אחד התחומים הדינמיים והחדשניים שהתפתחו בעשרים השנים האחרונות. ברמה הבסיסית עוסק תחום זה בכינונם של מיעוטים מיניים ומגדריים (לסביות, הומוסקסואלים, ביסקסואלים/ביסקסואליות וטרנסג'נדרים/טרנסג'נדריות= להט"בים) כקבוצות חברתיות מובדלות (ומופלות), ובניסיון של קבוצות ויחידים להיאבק באפליה ולרכוש חירויות, זכויות ויחס מכבד. בחלקו הראשון, יתמקד הקורס בהיווצרות מערכת המושגים המינית המודרנית במרכז אירופה בשליש האחרון של המאה התשע עשרה, ובמרכזיות רופאים, פסיכיאטרים ואנשי משפט בפיתוח מסגרת מושגית זו. בחלק זה יעסוק הקורס בפוטנציאליים הדכאניים והמשחררים שהיו לתפיסה חדשה זו, ובהיווצרותה בגרמניה בשנת 1897 של תנועת השחרור הלהט"בית הראשונה (הוועדה המדעית-הומניטארית בראשות מגנוס הירשפלד). החלק השני בקורס יעסוק בהתפתחויות בצפון אמריקה בשליש השני של המאה העשרים, ובהופעתם מחד גיסא של מנגנוני דיכוי והדרה רבי עוצמה (חלקם בחסות וביוזמה של הממסד הפסיכיאטרי), ויצירתה במקביל של תנועת השחרור הלהט"בית העכשווית על הישגיה, סכסוכיה הפנימיים והאג'נדות השונות שלה. החלק השלישי של סמינר יוקדש להיסטוריה להט"בית מקומית. אחד ממטרות הסמינר היא לשמש כחממה לפיתוח מחקרים מקוריים בהיסטוריה להט"בית (מקומית ולא מקומית). משתתפים שיציגו את מחקריהם יזכו לעידוד, הכוונה ומרחב אינטלקטואלי תומך.
 
Course description
Queer History has developed in the past two decades into one of the most innovative and dynamic fields of historical research. On the most basic level, the field deals with the historical experience of sexual and gender minorities (lesbian, gay, bisexual and transgender = LGBT), and their attempts to fight discrimination, to express themselves and to gain rights and respect. In the first part of the seminar we will focus on the emergence of a new of thinking about gender and sexuality in modern Central Europe at the end of the nineteenth century, and on the centrality of doctors, psychiatrists and jurists in developing this new conceptual framework. The second section of the seminar will discuss the oppressive and potentially liberating elements embedded in this new way of thought, and the emergence in Germany in 1897 of the first "Gay Liberation" organization (the Scientific Humanitarian Committee - headed by Magnus Hirschfeld). The third section of the course will discuss developments in North America in the middle decades of the twentieth century, and will examine the creation of powerful new mechanisms of oppression and exclusion (some sponsored and initiated by the psychiatric establishment). At the same time we will look at the emergence of a powerful new liberation movement riddled with inner conflicts and conflicting agendas. The final part of the seminar will be devoted to local LGBT history. One of the goals of the seminar is to serve as an incubator for the development of original research in the history of LGBT (local and non local)
סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0621-9040-01 היסטוריה קווירית וטרנסג'נדרית בעת החדישה
Queer and Transgender History in the Modern Era
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | פרופ רחמימוב איריס

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת