חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מיסטיקה נוצרית
  Christian Mysticism  
0621-6531-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1200-1400323 גילמןסמינר פרופ קליינברג אביעד
דרישות קדם  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

המיסטיקנים מציעים למאמין גישה חריגה ונועזת אל האל. הם מציעים משהו שמעבר לתפילה ולטקס היומיומיים – חקירה במופלא, התרוממות נפש, קרבה אינטימית לאל. בימה"ב במערב הייתה המיסטיקה חלק חשוב מן הפעילות הדתית. דרכים אל האל נסללו בכל רובד של החברה – החל מן המיסטיקה המלומדת והיבשה לעתים של המלומדים וכלה במיסטיקה המבולבלת, הרגשית והיצרית מאד של חסרי ההשכלה. הסמינר יעסוק בזרמים מיסטיים נוצריים, בתופעות על-טבעיות הקשורות במיסטיקה ובזרמים החברתיים והתרבותיים שהשפיעו עליה והושפעו על ידה.

Course description
The seminar will discuss mysticism as an intellectual and emotional pursuit. We will examine important mystical traditions from late antiquity to the 15th century

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת