חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  היסטוריה גלובאלית של מלחמת העולם השנייה: סוגיות היסטוריות ומגדריות
  A Global History of the Second World War From Historical and Gender Perspectives  
0621-3281-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1400-1800361 גילמןסמינר ד"ר שפירא מיכל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
בניגוד לסמינר שהוצע בשנה שעברה שהתמקד במלחמת העולם השנייה באירופה, סמינר זה מתרכז בהיסטוריה הגלובאלית של המלחמה וממקם אותה בהקשר הרחב של ההיסטוריה העולמית במאה העשרים. מלחמת העולם השנייה התרחשה ברחבי שש יבשות והיא הייתה העימות הקטלני ביותר בהיסטוריה האנושית העולמית, אירוע שעיצב את המאה העשרים ומעבר לה. מלחמה מודרנית וטוטאלית זו הביאה להרג המונים ולהרס חסר תקדים של חברות, תרבויות, כלכלות וערכי אנוש ברחבי העולם. במהלך המלחמה, הפכו אזרחים למטרה מרכזית לאלימות וחייהם היומיומיים של נשים וגברים הפכו מושא להתערבות ורגולציה ממשלתית באופנים חדשים וחסרי תקדים. לאחר 1945, נאלצו חברות שונות להתמודד עם המורשת הטרגית של המלחמה בשלל דרכים, תהליך הנמשך עד היום. תוך שימוש בכלים מהיסטוריה חברתית, תרבותית, מגדרית וצבאית, סמינר זה יעסוק בסוגיות שונות הקשורות במלחמה, ובהן: המלחמה באירופה, באסיה ובארה"ב; הפצצות נגד אזרחים; מומחים וטראומה; גבריות ולוחמה; גיוס נשים; חברה וכלכלה במלחמה; ההתנסות של גברים, נשים וילדים בחזית ובעורף; חיי משפחה תחת צל המלחמה; לאומיות, תעמולה, מגדר ואזרחות; מגדר, שיתוף פעולה והתנגדות לאויב; הנצחה וזיכרון; מגדר ושיקום לאחר המלחמה; הטיפול בפליטים; והמלחמה בספרות, קולנוע, צילום ועוד. הסמינר יעשה שימוש במקורות היסטוריים שונים כגון דו"חות ממשלתיים, יומנים פרטיים, דיווחים משדות הקרב, יומני חדשות, ספרות, צילום, וקולנוע.
Course description
The Second World War, encompassing six continents, was the most fatal conflict in world history. Its global impact lasted throughout the twentieth century and beyond. Unlike last year’s seminar that concentrated on the European theater, this seminar looks at the global history of the Second World War from historical and gender perspectives and places the history of the war within the broader history of the twentieth century.
As a total and modern war, the Second World War brought unprecedented death and mass killing and it destroyed societies, cultures, economies, and human values. Both soldiers and civilians became targets for violence, and different governments directed everyday life, economy, and social life in innovative ways. After 1945, different societies dealt with the war's tragic legacy in a variety of ways, a process that still continues today. Topics will include: the bombing of civilians; trauma and expertise; society and economy during wartime; the experience of men, women and children on the home front and battle front; nationalism, propaganda, and citizenship; collaboration and resistance; commemoration and the memory of the war; gender and reconstruction; and the war in
literature, film and photography.
סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0621-3281-01 היסטוריה גלובאלית של מלחמת העולם השנייה: סוגיות היסטוריות ומגדריות
A Global History of the Second World War From Historical and Gender Perspectives
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר שפירא מיכל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת