חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  החלום האמריקני - מיתוס ומציאות
  The American Dream - Myth and Reality  
0621-3248-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1200-1600304 גילמןסמינר פרופ נוה איל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
החלום האמריקני הינו מרכיב מרכזי בעיצוב ההיסטוריה והזהות של ארה"ב. יש הטוענים כי זהו המניע העיקרי לגלי ההגירה שהקימו את החברה האמריקני, והמושג המרכזי שמצדיק את קיומה ואת פעולותיה לאורך ההיסטוריה. החלום מקבל ממדים פוליטיים, כלכליים, חברתיים ותרבותיים, ולמרות השינויים שהוא עובר לאורך הזמן נוכחותו הקנונית קיימת עד עצם היום הזה. בסמינר נבחן בחינה ביקורתית את מרכיבי החלום האמריקני, על ביטוייו המגוונים, ועל התעתועים והאשליות שהוא מייצר, כמו גם על התקוות שהוא עדיין מספק ההופכות אותו לסוג של אידיאולוגיה מרכזית לחברה האמריקנית. סדר הדיון יהיה כרונולוגי, ובמהלכו נבדוק ביטויים של החלום במגוון תחומים תוך ניתוח תעודות מרכזיות המביעות את החלום והכרת ספרות מחקר בנושא. הסטודנטים יבחרו לעצמם נושאים ספציפיים וינתחו את נוכחותו של החלום האמריקני ואופני ביטויו בנושאים אלה.

Course description
The American Dream is a central component of history and identity construction in the US. Some will claim that it was and still is the moving force beyond the waves of immigration that created the American society and its major ideological source of legitimation. The American Dream has political, economic, social and cultural dimensions and despite its transformation over time, it exists as a canonic narrative until today. In this seminar we will explore the various manifestations of the American Dream focusing on the illusions and hopes it provided to the American cultures. The students will choose a specific subject and will analyze the presence and nature of the American Dream in such a chosen subject.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת