חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  חברה, משטר ותרבות בימי הביניים
  Introduction to Medieval History  
0621-1301-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1200-1600102 כיתות דן דודשיעור ות ד"ר כהן הנגבי נעמה רחל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

כללי: תקופת ימי הביניים באירופה משתרעת על פני כאלף שנים, מן המאה ה-5 לספירה ועד למאה ה-15. בכמה מקבוצות התרגיל יידונו ימי הביניים המוקדמים, באחרות ימי הביניים התיכונים או המאוחרים. מורים מסוימים מתמקדים בזירה גיאוגרפית אחת (למשל, ספרד או אנגליה), מורים אחרים מדגישים היבט מסוים של החברה האירופית (למשל דת או משטר).

קבוצה 01 ו-3 ד"ר נעמה כהן-הנגבי

סמסטר א'- התרגיל יתמקד בימי הביניים התיכונים, ויעסוק בהתגבשות המערך השלטוני של הכנסייה ושל הממלכות הבולטות באירופה. נעסוק בנושאים כגון אבירות, קשרי תלות, מלוכה, נזירות וההיררכיה הכנסייתית ובתהליכים מרכזיים לאורך המאות ה 6- 11. כמו כן נקדיש דיון רב להתפתחויות בפולחן הדתי הנוצרי בתקופה. כקורס יסוד הקורס יבקש להעניק גישה בסיסית להיסטוריה של ימי הביניים והכרות עם סוגיות מרכזיות בה, בד בבד עם הקניית מיומנות בסיסית בקריאת מקורות מהתקופה 
סמסטר ב'-התרגיל יתמקד בימי הביניים המאוחרים (בין המאות ה 12 וה- 15) בהתגבשות החברה העירונית ובתהליכים דתיים, חברתיים, כלכליים, תרבותיים ואינטלקטואליים מרכזיים בתקופה. כקורס יסוד הקורס יבקש להעניק גישה בסיסית להיסטוריה של ימי הביניים והכרות עם סוגיות מרכזיות בה, בד בבד עם הקניית מיומנות בסיסית בקריאת מקורות מהתקופה.

קבוצה 02- פרופ' אביעד קליינברג
התרגיל יתרכז בתקופה שבין המאה האחת-עשרה למאה החמש-עשרה, תקופה שבמהלכה השתנו פניה של אירופה. נראה איך תרמו מסדרי הקבצנים למהפכה בתקשורת, איך התפתחה במערב שכבה של אינטלקטואלים מקצועיים מסביב למוסדות הידע החדשים, האוניברסיטאות, ואיך דווקא ההשכלה ולא הבורות הפכה את אירופה לחברה סובלנית פחות משהייתה. נדבר מעט על פוליטיקה והרבה על נשים וגברים וילדים, על יאוש ועל תקווה ועל הדברים הגורמים לבני אדם לקרוע זה את זה לגזרים או לתת את נפשותיהם איש למען רעהו ולמען רעיונות שהם מבינים רק למחצה.

 

Course description
Pro.aviad kleinberg

We will deal mostly with the period between the 11th and 15 centuries, a period that saw a radical change in the west. We shall see how the Church became a dominant player in the political sphere, how the Mendicant orders changes basic concepts of social communication, how the new institutions of learning, the universities, created a new learned elite that served both secular and ecclesiastical powers, and we shall see how the new learning made the West less tolerant to than it was before the knowledge revolution. We shall talk about ideas and institutions that shape identities and cause people to build lasting cultural monuments and tear each other to pieces. 
 
Dr. naama cohen -Hanegbi

1-The course will focus on the Early and High Middle Ages (6- 11 centuries). We will consider the formulation and configuration of the governing institutions, both religious and secular, focusing on such topics as: knighthood, feudal relationships, kingship, monastic life, church hierarchy and in key processes in the era. As a foundation course, it will aim to introduce students with key issues of the history of the Middle Ages, while providing basic analytical skills essential to the period.
2.The course will focus on the later Middle Ages (12th to 15th centuries): the formation of the towns and communes, and central religious, social, economic, cultural and intellectual developments in the period. As a foundation course, it will aim to introduce students with key issues of the history of the Middle Ages, while providing basic analytical skills essential to the period.
סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0621-1301-01 חברה, משטר ותרבות בימי הביניים
Introduction to Medieval History
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | ד"ר כהן הנגבי נעמה רחל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת