חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  העולם היווני בתקופה הארכאית והקלאסית
  The Greek World in the Archaic and Classical Period  
0621-1168-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1600-1800223 גילמןשיעור פרופ מלכין עירד
דרישות קדם   בחינה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
גם מבלי להיות מודעים לכך אנו ספוגים במורשת הציוויליזציה היוונית העתיקה שהעניקה לעולם את התפיסה שהאדם הוא המרכז, שהדת איננה עניין לכתבי קודש וכהונה מקצועית ושאיננה מחזיקה באמת אקסקלוסיבית, שהפילוסופיה (המצאה יוונית) והמדע (תורת האטומים, למשל) הם המפתח להבנת היקום. היוונים הם אלה שהמציאו את הדמוקרטיה, התאטרון, ומדע ההיסטוריה. הנחות היסוד של התרבות הפוליטית (ו"פוליטיקה" כתחום אנושי נפרד בכלל) שיצרו מלוות אותנו עד היום. יוון הקלסית גם שימשה בסיס לחינוך האירופי המודרני ויקשה להבין מנהיגים בעת החדשה ללא הכרת עולמם שעוצב על ידי תרבות זו. בשיעור זה נעסוק במבוא להיסטוריה ולתרבותה של יוון: העולם של האיליאדה והאודיסאה; דת ומיתולוגיה יוונית; עידן ערי המדינה; ספרטה הקדומה; אתונה הארכאית; מלחמות פרס ויוון; הדמוקרטיה האתונאית
 
Course description
The legacy of ancient Greek civilization is all around us. The Greeks were the one to form the view that "Man" is at the centre of the universe, that religion is not a matter for professionals and that it holds no exclusive, sacred truth, that philosophy (a Greek invention) and science (e.g., atoms) are the key to the understanding of the universe. The Greeks also invented democracy, the theatre, and the science of history. The basic premises of our political culture ("politics" as a human sphere was a Greek invention too) accompany us today. Classical Greece was also the basis for modern European education and it would be difficult to understand the mind-set of modern leaders without it. The course will offer an introduction to the history and culture of ancient Greece: the world of the Iliad and the Odyssey; Greek religion and mythology; the era of the city states; ancient Sparta; Archaic Athens; the Greek-Persian wars; Athenian democracy
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת