חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  פילוסופיה פוליטית - שיעור המשך
  Political Philosophy: Advanced Course  
0618-7585-03
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'0800-1000305 גילמןתרגיל מר איתן יובל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מטרת התרגיל: היכרות ישירה עם שלושה טקסטים הדנים בקשר שבין פוליטיקה למוסר והמהווים אבני דרך בהיסטוריה של הפילוסופיה הפוליטית המערבית; רכישת מיומנויות קריאה, כתיבה ודיון.
דרכי הוראה: דגש על דיון בכיתה וקריאה מודרכת, לצד מספר הרצאות מבוא.
ספרות: אריסטו, פוליטיקה ספר ג'; מקיאוולי, הנסיך; ובר, הפוליטיקה בתורת מקצוע.
מטלות התרגיל: 1) הגשת שלוש מטלות כתיבה קצרות (סיכום והבעת עמדה) במהלך הסמסטר, בציון "עובר". 2) הגשת שתי מטלות כתיבה ארוכות יותר במהלך הסמסטר (לפי שאלות מנחות) משלוש אפשריות – הציון של כל אחת מהן מהווה 50% מציון התרגיל. ציון התרגיל עצמו מהווה 50% ממכלול הציון של שיעור ההמשך בפילוסופיה פוליטית והתרגיל הצמוד לו.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת