חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  רציונליות תיאורטית ומעשית
  Theoretical and Practical Rationality  
0618-4901-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1400-1600361אגילמןסמינר פרופ וינטראוב רות
סמ'  ב'1200-1400362אגילמןסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

בסמינר נבחן את הרציונליות (הצדקה) כמאפיינת האמונות ורצונות מצד אחד, ופעולות מצד שני. נשאל שאלות לגבי הרציונליות בשני התחומים, ונערוך השוואה ביניהם.

סוגיות מרכזיות: מה הקשר בין רציונליות תיאורטית ואמת? האם תיתכנה מחלוקות רציונליות, או שמא פערים בדעות מהווים בסיס לספקנות ומחייבים השעיית שיפוט? האם עיקרון הטעם המספיק הוא עיקרון רציונליות מעשית/תיאורטית? האם שיפוטי רציונליות (בשני התחומים) הם מוחלטים או יחסיים? האם אפשר לדבר על רציונליות של העדפות מעבר לרציונליות אינסטרומנטלית, או (כמו שיום חשב) שהתבונה היא ה"עבד של התשוקות"? האם רצונות רציונליים הם בהכרח הדוניסטים? אנוכיים? האם תיתכן הצדקה (מוסרית/דתית/קיומית/פרגמטית) להאמנה שלא ע"ס שיקולים אינטלקטואלים טהורים?                                        

מטלות הסמינר: נוכחות בשיעורים וקריאה לקראתם, הגשת שלושה תרגילים ועבודה סמינריונית (או רפרט).

סמינר מ.א. הפתוח לתלמידי ב.א.

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 1.10.2017.

Course description

We will be examining rationality as it pertains to beliefs on the one hand, and desires and actions on the other, and comparing the two.

Questions we will be asking: What is the relationship between epistemic rationality and truth? Can there be rational disagreements, or are conflicting opinions a basis for scepticism, calling for belief suspension? Is the principle of sufficient reason a valid principle of rationality (theoretical and practical)? Are judgements of rationality (of both kinds) absolute or relative? Can aims/desires be assessed as (ir)rational or is practical rationality exhausted by the (instrumentalist) choice of appropriate means to given ends? Are rational desires hedonistic? Can altruism be rational, or even rationally required? Is it ever justified to believe against the evidence?

 Requirements: participation in, and reading for, at least 2/3 of the meetings, submitting three essays and a seminar paper.

The grade will be based on the three essays (0.3) and the seminar paper (0.7).

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת