חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  שפינוזה: מאמר תיאולוגי-מדיני
  Spinoza: Theological-Political Treatise  
0618-4326-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1600-2000320 גילמןסמינר ד"ר נעמן נועה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
בחיבורו "מאמר תיאולוגי מדיני" שפורסם בעילום שם בשנת 1670, מציע שפינוזה מודל חדשני של פרשנות המקרא וסוג חדש של תיאוריה פוליטית הקוראים תיגר על ההשקפות המקובלות על טבע החברה, הדת והמדינה. חיבור זה, מן המשפיעים ביותר בהיסטוריה של המחשבה המערבית, מהווה דוגמא מרתקת ונדירה של פילוסופיה מעשית או שימושית המכוונת לתכלית חברתית ופוליטית ולא פילוסופית-תיאורטית גרידא. אך בצד תכליתו המעשית, החיבור נועד גם להגן על הדוקטרינות הפילוסופיות הרדיקאליות של שפינוזה שנכללו באותה עת בטיוטת ה״אתיקה״ אך טרם ראו אור. במהלך הסמינר ננסה להבין את התמות המרכזיות של "מאמר תיאולוגי מדיני", המפורשות והמובלעות, ואת המוטיבציות שהביאו לכתיבתו. כמו כן ננסה לזהות את ההנחות המטאפיסיות שביסוד חיבור זה ולבחון את יחסן למטאפיסיקה של ה"אתיקה".
דרישות הקורס: נוכחות, קריאה שבועית של החומר, והגשת מספר תגובות כתובות בהיקף של 1 עמוד במהלך הסמסטר (חובת הגשה ללא ציון).
מטלת סיום: הגשת עבודה סמינריונית/עבודת רפרט.

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 1.10.2017.
Course description
This course is an introductory survey of western European philosophy in the early modern period, with a special emphasis on metaphysical and epistemological issues. It covers the major figures and themes in the seventeenth and eighteenth century philosophy, including René Descartes, Baruch-Benedict Spinoza, John Locke, Gottfried Wilhelm Leibniz, George Berkeley, David Hume, and Immanuel Kant.
The course introduces students to central themes in the early modern period, such as the nature of knowledge, truth, and reality; conceptions of the self, personal identity, the nature of ideas, mind-body problem, etc.
Students are required to read selected writings of the above philosophers.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת