חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  הגל: הרצאות על האסתטיקה
  Hegel's Aesthetics: Lectures On Fine Art  
0618-4070-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1000-1400304 גילמןסמינר ד"ר פרבר עילית
פרופ פרידלנדר אלחנן
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
בסמינר נדון בספרו של הגל, ״אסתטיקה: הרצאות על האמנות.״ ספר זה מאגד בתוכו הרצאות ומאמרים שונים שכתב הגל על האמנות במחצית הראשונה של המאה ה-19, ובהם הוא דן בשאלות שונות הנוגעות למהותה של האמנות, מושג היופי, הקשר בין אמנות והאבסולוטי, ונוגע במדיומים שונים כמו מוזיקה, ציור, פיסול ושירה. הסמינר יועבר במשותף ע״י פרופ׳ אלי פרידלנדר וד״ר עילית פרבר, ויוקדש לקריאה צמודה בספר.
נדרש ידע מוקדם באסתטיקה.
הקורס וחובות התלמידים: נוכחות, קריאת שבועית של החומר, הגשת תגובות כתובות במהלך הסמסטר.
סיום הקורס: כתיבת עבודה סמינריונית/עבודת רפרט.

עבודות סמינריוניות ורפראטים מסמסטר א', יש להגיש למזכירות החוג עד 14.05.2017.
Course description
The seminar will focus on Hegel’s “Aesthetics: Lectures on Fine Art.” This book brings together lectures and other texts Hegel has written in the first half of the nineteenth century, and in which he deals with questions regarding the essence of art, the concept of beauty, the relationship between art and the absolute, and touches in his discussion on different aesthetic mediums such as music, painting, sculpture and poetry. The seminar will be co-taught by Prof. Eli Friedlander and Dr. Ilit Ferber, and will be devoted to a close reading of the book.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת