חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  לאקאן ומחשבה פוליטית
  The Social and the Political in Psychoanalysis  
0618-4068-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1000-1400320 גילמןסמינר פרופ רונן רות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
פרויד כותב ב"פסיכולוגיה של ההמון" שהרגש החברתי נעוץ בעוינות שמתועלת להצבה של אובייקט משותף כאידיאל.עבור פרויד הפוליטיקה החברתית מורכבת מאידיאלים שאינם אלא צורות של סיפוק התוקפנות היסודית המצויה בכל אדם ואדם. ברוח דומה לאקאן טוען באחד הסמינרים שלו שהלא מודע הוא פוליטי. בסמינר זה נבחן מדוע עבור הפסיכואנליזה המבנה החברתי, ההתאגדות של הקולקטיב, האידיאולוגיה המשותפת, העמדה הפוליטית - אינם זרים או חיצוניים לעמדה הנפשית. עבור הפסיכואנליזה הפוליטי לא עומד בסתירה לאחד-אחד.
במהלך הסמינר נעסוק בחלקים מתוך הטקסטים היסודיים של פרויד שעוסקים בקיום החברתי ("טוטם וטאבו", "תרבות ללא נחת", "פסיכולוגיית ההמון והאנליזה של האני") ובסמינר של לאקאן משנת 1970העוסק בארבעה מבנים של שיח חברתי. בנוסף נקרא מאמרים מן השנים האחרונות מתוך הפסיכואנליזה (של ז'יז'ק, מילר ואחרים) ומחוצה לה (רנסייר, באדיו).
הנוכחות בשיעורי הסמינר היא חובה.
סמינר מ.א. פתוח לב.א.

עבודות סמינריוניות ורפראטים מסמסטר א', יש להגיש למזכירות החוג עד 14.05.2017.
Course description
Freud writes in "Group Psychology" that the social sentiment is grounded in hostility that is later channeled to the positioning of a common object as ideal. That is, for Freud, social politics is constituted by ideals which are forms of satisfying the aggressiveness immanent in every person. In a similar spirit, Lacan claims in one of his seminars that the unconscious is political.
In this seminar we will examine why for psychoanalysis the social structure, the collective community, the shared ideology, the political opinion – are not alien or external to the psychic position. For psychoanalysis the political does not contradict the singularity of the one.
The students' presence in all class meetings is obligatory.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת