חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סמינר מחקר: מתמטיקה בפילוסופיה
  Mathematics in Philosophy  
0618-4067-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב' הדרכה אי ד"ר רכטר עפרה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

במסורת הפילוסופית מראשיתה גילו הוגים שעסקו במטפיזיקה ובאפיסטמולוגיה עניין מיוחד במתמטיקה. שאלות הנוגעות לידיעת המתמטיקה ולמתודולוגיה המובהקת למתמטיקה מילאו תפקידים מרכזיים במחשבה הפילוסופית מאפלטון לברקלי, להוסרל לברטרנד ראסל. מלבד העניין ההסטורי בשאלות אלה, יש בהן עניין פילוסופי דווקא מנקודת מבט בת זמננו. בכתבי קאנט אפשר למצוא את הביטוי ״פילוסופיה של המתמטיקה״, אך רק בשלהי המאה ה19 וראשית המאה ה20 מתגבשת הפילוסופיה של המתמטיקה כדיסציפלינה בפני עצמה, לאמעט בזכות העבודה הכבירה של פרגה, ראסל ודדקינד, ויטגנשטיין והילברט, גדל קויין ואחרים. בסמינר יחוברו ויוגשו בהנחייתי שתי עבודות קצרות, האחת העוסקת בטקסט מוקדם ואחת במקור מאוחר יותר.
הסמינר הוא מסגרת הדרכה אישית. נפתח בהרצאת מבוא בה יוצגו הנושאים, המקורות ולוח הזמנים. בעקבותיה יתקיימו פגישות אישיות. בחלקו השני של הסמסטר יתקיים מפגש בו יוצגו נושאי העבודות בפורום המלא. הציון מבוסס על העבודות, הרפרטים והמפגשים האישיים.

הפגישה הראשונה תתקיים ביום ד', 15.3.2017, בשעה 14:00, בחדר 362א', בבניין גילמן.

Course description
Philosophy of mathematics has traditionally been one of great importance to philosophers interested in metaphysics and epistemology. Issues related to the nature of mathematics, and our knowledge of mathematics, were central to the work of Kant, and played an important role in the work of thinkers ranging from Plato to Berkeley to Husserl to Bertrand Russell. Apart from their historical significance, such questions are found of renewed philosophical interest. In the late 19th and early 20th centuries, philosophy of mathematics emerged as a discipline in its own right, thanks to seminal work of Frege and Russell and Dedekind, Wittgenstein, Brouwer, Hilbert, and Gödel, among others. On all of these figures Kant’s Critical philosophy has had a significant influence. By considering the influences of selected Kantian theses the students will be introduced to some of the classical questions in philosophy of mathematics. In this tutorial, students will compose two short papers - one concerning an early text and one on a later text. The sources and themes will be presented in an expository first meeting that will be followed by individual instruction. Toward the end of the term a class meeting will be held in which individual presentations will be discussed. Final grade is based on the two short papers, instruction meetings and class presentations

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת