חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סמינר מחקר: תורת הרגשות בפילוסופיה העתיקה
  Theories of Emotions in Ancient Philosophy  
0618-4065-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א' הדרכה אי ד"ר וייסר שרון
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

סוגיית הרגשות היא סוגיית יסוד בפילוסופיה העתיקה הן בתקופה הקלאסית והן בתקופה ההלניסטית והרומית. סוגיית הרגשות מעלה מגוון רחב של שאלות כגון: מהו רגש ומהו תפקידו? מה הזיקה בין הרגשות לבין תורת הנפש, המוסר וההכרה? הקורס מיעוד לתלמידים בעלי רקע בפילוסופיה עתיקה ובעלי עניין בפילוסופיה של נפש. מטרת הסמינר היא לפתח את היכולת של התלמידים לגבש שאלת מחקר ולשפר את הכתיבה האקדמית. לפיכך הסמינר יתמקד במספר מטלות כתיבה הנסובים סביב בחירת הנושא, ניסוח השאלה, בניית מהלך העבודה וכתיבתה. המטלות להגשה כוללות: 1. רשימה מקורות וביבליוגרפיה 2. סיכומי מאמרים ומקורות 3.הצגת שאלת מחקר. 4. ראשי פרקים של העבודה 5. כתיבת העבודה הסופית. בראשית השנה, יתקיים מפגש אחד שבו יוצגו נושאי הסמינר. הנוכחות במפגש היא חובה. שאר המפגשים יהיו אישיים. הציון יינתן על סמך המטלות שיוגשו, המפגשים האישים והעבודה הסופית. הודעה על המועד המפגש הראשון תתפרסם לקראת תחילת הסמסטר.
חובות: נוכחות במפגש הקבוצתי הראשון, עמידה בלוחות זמנים, הגעה לפגישות האישיות והגשת כל מטלות הכתיבה.

הפגישה הראשונה תתקיים ביום ה', 3.11.16 בשעה 10:15 בחדר 450 בבניין גילמן.

Course description
The topic of emotions plays a fundamental role in ancient philosophical discourses, from the classical period and up to Roman one, including Hellenistic philosophy. Issues to be addressed are what is the definition of the emotions and what role do they play? How does the theory of emotions interact with the metaphysics of the soul, with ethical discourses and epistemology? The seminar is intended for students with some background in ancient philosophy who have an interest in philosophy of the mind. The seminar aims mainly at developing the students' ability to clearly formulate a research question and to improve their academic writing skills. To this end, the students shall submit several writings assignments during the semester revolving around defining the topic of the paper, finding the sources and secondary material, presenting the structure of the main argument, etc. The writing assignments include 1. bibliography and sources 2. summaries of secondary materials and sources 3. presentation of the research question 4. presentation of the plan and structure of paper and finally 5. the final paper. In addition to the first group meeting, in which attendance is mandatory, the course will be conducted in the format of individual tutorials. The grade will be based on the writing assignments as well as on the individual meetings.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת