חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  ללכת עד הסוף: לאן מוליך המפנה הלשוני?
  Radical Consequences of the Linguistic Turn  
0618-4064-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1000-1400320 גילמןסמינר ד"ר מטר ענת
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
בסמינר נבחן את הבעיות שעלו מיד עם כינונו של מה שזכה לימים לכינוי "המפנה הלשוני": העיקרון, לפיו הדרך לבירור מהותה של המחשבה עוברת בבירור מהותה של השפה. האופי השונה של שתי הספירות הללו – מחשבה ושפה – הוכר כבר על-ידי פרגה כמציב אתגרים לא פשוטים בפני הפרוגרמה שלו, ואלה הלכו והתחדדו עם פיתוחן של פרשנויות רדיקליות לתובנה לפיה השפה אינה מערך-ייצוג מבודד ומיוחס אלא היא פרקטיקה, השלובה מעצם מהותה בסך פעולותינו.
בסמינר נפתח בקריאה מכתבי פרגה, ונעבור לבחינת הסוגיה דרך כתביהם של ויטגנשטיין, אוסטין, דאמט, דרידה, ליוטר, בטלר ואחרים. נגלה שלמפנה הלשוני – כאשר הוא מאומץ "עד הסוף" – עשויות להיות השלכות פילוסופיות כבדות-משקל לא רק על אפשרותה של פילוסופיה אלא גם על תפישת מדעי-הרוח, מדעי-החברה, ועל אופייה של האקדמיה בכלל.
נקודת המוצא תהיה היכרות עם החומר הנלמד בשיעור המבוא לפילוסופיה של השפה. ספרות רקע תינתן מראש לכל המעוניין.
הנוכחות בפגישות הסמינר – חובה.

עבודות סמינריוניות ורפראטים מסמסטר א', יש להגיש למזכירות החוג עד 14.05.2017.
Course description
The aim of this seminar is to examine the problems arising from the Linguistic Turn, i.e., the methodological principle according to which a philosophical account of thought should be attained through a philosophical account of language. The essential difference between these two spheres – thought and language – had already been acknowledged by Frege. Subsequent developments of the conception of language as practice rather than a privileged representation of thought made the problems resulting from this difference manifest.

We start by discussing several of Frege’s writings, and then examine aspects of this topic through writings of Wittgenstein, Austin, Dummett, Derrida, Lyotard, Butler and others. We will find out that the idea embedded in the Turn, when interpreted thoroughly and radically, bears far-reaching philosophical consequences for philosophy, the humanities, the social-sciences and for the academia in general.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת