חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סמינר מחקר: מודרניזם ופילוסופיה
  Research Seminar: Modernism and Philosophy  
0618-4063-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א' הדרכה אי ד"ר מטר ענת
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

יש לא מעט הגדרות ואפיונים מתחרים לזרם המודרניסטי, שפרץ לתרבות המערבית – בספרות, בשירה, במוסיקה, בתיאטרון ובאמנויות הפלסטיות – בשלהי המאה התשע-עשרה, ונתן את הטון בזירה הזו בערך עד למלחמת-העולם השנייה. אין ספק, עם זאת, שמודעות עצמית ובחינה של יסודות המדיום ותנאי-האפשרות שלו הן מהאפיונים המובהקים ביותר של המודרניזם, ובכך ניכרת השפעתו של קאנט. המודרניזם, לפיכך, הוא זרם פילוסופי בעליל. את הטענה הזו, והיבטים שונים שלה, ננסה לבחון בסמינר המחקר. במהלך הסמינר יתבקשו התלמידים להגיב לטקסטים פילוסופיים המנסים להבהיר את הנחות היסוד המכוננות את המחשבה והפעולה המודרניסטיות וכן את האלמנטים המודרניסטיים המופיעים בספרות הפילוסופית במחצית הראשונה של המאה העשרים.
בפגישה הראשונה של הסמינר תוצג הסוגיה ותחולק רשימת מאמרים העוסקים בנושא מזוויות שונות. אחריה יתבקשו התלמידים לחבר שני חיבורים קצרים המבטאים את דעתם. החיבור הראשון יתייחס למאמרים אשר יציגו את הסוגיה באופן כללי. החיבור השני – ליישום מסוים שלה, לפי בחירת הכותב/ת. שני החיבורים יידונו בפגישות אישיות, יתוקנו לאחר הפגישות ויידונו בשנית.

הפגישה הראשונה תתקיים ביום ד', 2.11.16 בשעה 18:00 בחדר 362א' בבניין גילמן.

Course description
A research seminar is given as tutorial: students are required to write two essays on the given topic and discuss it through several proposed articles. The present seminar focuses on the relationship between the artistic modernist movement – which was influenced by Kant’s notion of critique and conditions of possibility – and philosophical trends, themes and works.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת