חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סמינר מחקר: הפילוסופיה של ההיסטוריה
  Research Seminar:the Philosophy of History  
0618-4062-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב' הדרכה אי ד"ר פרבר עילית
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

כיצד חושבת הפילוסופיה על ההיסטוריה? כיצד היא מתייחסת להיסטוריה של הפילוסופיה? מה בין זמניות, התפתחות ומחשבה פילוסופית? כיצד חושבת הפילוסופיה על היחסים בין עבר וזכרון, טראומה, אובדן וחזרתיות, היסטוריה ודימוי, אלימות וחיים? בין הכותבים שבכתביהם נקרא: קאנט, הגל, מארקס, ניטשה, פרויד, בנימין ואחרים. מטרת סמינר המחקר היא לפתח את יכולות הכתיבה של התלמידים ולכן רובו יוקדש לעבודת כתיבה עצמאית של התלמידים שתהיה מלווה בפגישות אישיות עם המרצה לאורך הסמסטר.
דרישות הקורס וחובות התלמידים: נוכחות בפגישה הראשונה חובה, פגישות אישיות עם המרצה לאורך הסמסטר, הגשת עבודות ועמידה בלוחות זמנים.

הפגישה הראשונה תתקיים ביום ה', 16.3.2017, בשעה 10:00, בחדר 260, בבניין גילמן.

Course description
How does philosophy think about history? How does it treat the history of philosophy? What is the relationship between temporality, development and philosophical thought? How does philosophy think about the relationship between the past and memory, trauma, loss and repetition, history and images, violence and life? Among the authors we will discuss in the seminar: Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, Freud, Benjamin, and others.
The purpose of the seminar is to develop the students' writing skills, and it will therefore be focused on independent writing, accompanied by one-on-one meetings with the lecturer throughout the semester. In addition, we will have one group meeting at the beginning of the semester (details about the date and time will be announced). Attendance in the first meeting is mandatory.
סילבוס מפורט

מדעי הרוח | פילוסופיה
0618-4062-01 סמינר מחקר: הפילוסופיה של ההיסטוריה
Research Seminar:the Philosophy of History
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר פרבר עילית

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת