חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  בעיית הרע בפילוסופיה ובדת
  The Problem of Evil in Philosophy and Religion  
0618-4060-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1600-2000320 גילמןסמינר ד"ר ורבין נחמה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הסמינר עוסק בגרסאות שונות של בעיית הרע בפילוסופיה של הדת ובתיאודיצאות שונות, היינו, בניסיונות שונים להצדיק את שלמותו המוסרית של האל לנוכח סבלם של חפים מפשע או להתמודד עם חוסר שלמותו. נעסוק בטיעונים לחוסר הקונסיסטנטיות של האמונה התאיסטית, בטיעונים אווידנטים, בבעיה הקיומית אשר המפגש עם סבל וייסורים מזמן עבור המאמין, ובדחיית התיאודצאות כולן כניסיונות בלתי ראויים, הן פילוסופית, הן אתית והן דתית להתמודדות עם סבל וייסורים.
קבלת קרדיט על סמינר זה מותנית בנוכחות בלפחות שני שלישים מהמפגשים, הגשת 4 דוחות קריאה בהיקף של חצי עמוד (ללא ציון), והגשת רפרט (8-10 עמודים) או עבודה סמינריונית (15-20 עמודים). הציון מורכב מציון העבודה. השתתפות משמעותית תזכה את הסטודנטים בתוספת של עד 5 נקודות.
סמינר מ.א. פתוח לב.א.

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 1.10.2017.
Course description
The seminar is concerned with different versions of the problem of evil, logical, evidential and existential, and with the manners in which different theodicies attempted to address them. Anti-theodicies too, which reject the very attempt to defend God's moral perfection will be examined and evaluated from a philosophical, ethical and religious perspective.

Credit for the seminar requires: 1) Participating in, at least, two thirds of the meetings.
2) Submitting 4 book-reviews. The length of each will consist of a single paragraph and they will not be marked; and 3) the submission of a written paper in the end of the seminar. Students who significantly contribute to the discussion will be awarded up to 5 extra points for their participation.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת