חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  שלינג
  Schelling  
0618-4057-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1000-1400320 גילמןסמינר פרופ פרידלנדר אלחנן
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
בסמינר נקרא מתוך מספר טקטסים מרכזיים של שלינג: המכתבים הפילוסופיים על דוגמטיזם וביקורתיות, שיטת האידיאליזם הטרנסצנדנטלי, מאמר על החופש האנושי, ההרצאות על המיתולוגיה, ההרצאות על הפילוסופיה הפוזיטיבית .
הסמינר יסתיים בכתיבת עבודה סמינריונית או עבודת רפרט

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 1.10.2017.
Course description
In this seminar we will read some central texts of Schelling: The Philosophical Letters on Dogmatism and Criticism, The System of Transcendental Idealism, Essay on Human Freedom, Lectures on Mythology, The Grounding of Positive Philosophy.
Requirements: Seminar paper or short paper.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת