חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סמינר מחקר: סוגיות קיומיות בפרספקטיבה אנליטית
  Research Seminar: Existential Issues From an Analytic Perspective  
0618-4002-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א' הדרכה אי פרופ וינטראוב רות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

נהוג לחשוב שהפילוסופיה האנליטית עוסקת בתיאוריות מופשטות ו"מנותקות מהחיים", וגם כשהיא נסובה אודות נושאים "ארציים" יותר, דיוניה עקרים ותפלים. נבדוק סברה זו ע"י בחינת דיונים אנליטיים בסוגיות קיומיות: המוות (ומדוע – אם בכלל – הוא רע), הרציונליות של האמונה הדתית, הרציונליות של הרגשות, טיעון המדרון החלקלק, דטרמיניזם וחופש הרצון, דילמות מוסריות ועוד.
הקורס יתקיים במתכונת של הדרכה אישית: אחרי פגישת הקדמה קבוצתית, יכתוב כל תלמיד מספר עבודות במהלך הסמסטר, וייפגש עם המרצה לדיון עליהן.
הציון יתבסס על ציוני העבודות.
הפגישה הראשונה תתקיים ביום ד', 2.11.16 בשעה 14:00 בחדר 261 בבניין גילמן.

Course description
It is often thought that analytic philosophy is mainly concerned with abstract issues, removed from “real life”, and even when it is (rarely) concerned with more practical questions, its treatment of them is arid and uninspiring. The purpose of this course is to examine this prevalent opinion by examining analytic treatments of several “existential” issues: death, the meaning of life, the rationality of emotions, determinism and free will and moral dilemmas.
The course is conducted in the format of individual tutorials, in preparation for each students are required to read a paper and submit an essay on it.
The grade will be based on the essays.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת