חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  דיון בבעיות אקטואליות
  Discussion of Actual Problems  
0618-3528-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1200-1400320 גילמןסמינר פרופ עזרא עובדיה
סמ'  א'1200-1400317אגילמןסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הסמינר עוסק בהיבטים המוסריים, החברתיים והפוליטיים של סוגיות אקטואליות. במסגרתו יבחנו נושאים כגון הפלות, הנדסה גנטית, פונדקאות, חופש הדיבור, עונש מוות, זכויות ילדים, איכות הסביבה ועוד. מטרתו של הסמינר אינה להתיר את הדילמות הכרוכות בסוגיות אלה, אלא לבחון את ההיבטים השונים שלהן ואת היתרונות והחסרונות הכרוכים בכל הצעה לפתרונן.
דרישות קדם: שעור המשך בפילוסופיה של המוסר או פילוסופיה פוליטית. 
חובות התלמידים: נוכחות בשיעורים והגשת רפראט בכתה.
הקורס יסתיים בהגשת עבודה סמינריונית או רפראט כתוב.
ציון העבודה או הרפראט יהיה ציון הקורס.

עבודות סמינריוניות ורפראטים מסמסטר א', יש להגיש למזכירות החוג עד 14.05.2017.
Course description
This seminar deals with the ethical, social and political aspects of actual moral issues and dilemmas. The course inquires into issues such as abortions, genetic engineering, surrogacy, freedom of speech, capital punishment, children rights, environment, etc. The course does not pretend to resolve the moral dilemmas which are involved in these issues, but tries to study their different aspects, and the pros and cons of the proposed solutions to each problem.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת