חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  בעית האינטואיציה אחרי קאנט
  The Problem of Intuition After Kant  
0618-3008-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1600-2000304 גילמןסמינר ד"ר רכטר עפרה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
בין אם כמושא השראה או מושא להתנגדות, מהווה הרעיון של אינטואיציה, במובן השאוב מקאנט, גורם לא אכזב בהשפעתו על בני זמנו של קאנט והרבה אחריו. ואולם, ההבחנה של קאנט בין אינטואיציות למושגים ועמה ההבחנה בין האנליטי והסינתטי עברה גלגולים מאתגרים בידיו של פרגה ולפניו בולצאנו, והתקפות קטלניות בידיו של קוויין. אל מול גילויי הגיאומטריה הלא אאוקלידית ויישומה בפיזיקה נדמה כי טענות קאנט בדבר האידיאליות, הא פריוריות והצורניות של החלל והזמן מופרכות, וכי מצוי בהן לכל היותר עניין הסטורי ופרשני ותו לא. האמנם? בסמינר זה נחזור למושג האינטואיציה הקאנטי וננסה לבחון מחדש את המסקנות שנגזרו מהתפתחויות אלה. נעיין בהשלכות של השפעות כאלה על ההבחנה בין האינטואיטיבי והאינטלקטואלי בקאנט מנקודת מבטו של העניין המחודש בנושא זה, המאפיין את המחשבה בת ימינו.
דרישות הקורס: השתתפות, והגשת שאלות על חומר הקריאה.
מטלה מסכמת: עבודת סמינר או רפרט.
מבנה הציון: 15% השתתפות, 85% עבודה.

עבודות סמינריוניות ורפראטים מסמסטר א', יש להגיש למזכירות החוג עד 14.05.2017.
Course description
In this seminar we will distinguish between notions of intuition to which the analytic tradition has reacted. Kant’s concept-intuition distinction and his conception of space and time as ideal, a priori forms of intuition were considered refuted and obsolete in light of the discovery of non euclidean geometries and their deployment in physics, the logical discoveries and criticism by Frege, and the attack on the analytic-synthetic by Quine. In this seminar we will revisit these reactions and reconsider the implications that they have been taken to have.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת