חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  טקסט, פרשנות, ופרקטיקה
  Text, Commentary, and Practice  
0618-3004-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1400-1800 סמינר פרופ פת שמיר גליה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
במרכז הסמינר יעמוד היחס בין ביטויים טקסטואליים, פרשנות, ופרקטיקה שעולה מהם, מנקודת מבט של החיבור המסמל את תחילת הניאו-קונפוציאניזם: טונגשו ("הספר החודר") של ג'ואו דון-אי (עם פרשנות ג'ושי). נתייחס לרעיונות המרכזיים העולים בחיבור: אותנטיות, שלמות, עיקרון, תנועה ומנוחה, אחדות וריבוי, חכמה ופיתוח עצמי. ננסה להבין את מעמד הרעיונות בטקסט של ג'ואו דון-אי מתוך בדיקה אם לחלקם מקורות דאואיסטיים ובודהיסטיים. נבחן את השלכות הרעיונות על ההומניזם הקונפוציאני משושלת סונג ואילך, ועל הפרקטיקה הקונפוציאנית אז והיום.
מרכיבי הציון: 40% השתתפות פעילה ועמידה בשתי מטלות. 60% עבודת רפרט או עבודה סמינריונית.

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 1.10.2017.
Course description
We will focus on Zhou Dunyi's Tongshu (The Penetrating Book) with Zhu Xi's commentary. We will refer to ideas at the heart of the text, including authenticity, principle, movement and tranquility, unity and diversity, sagehood and self cultivation. We will explore the implication of ideas on commentaries and interpretations, and how they are applied on practice.

Grade: 40% active participation including two assignments. 60% final paper.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת