חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  אסתטיקה באידיאליזם הגרמני וברומנטיקה
  Aesthetics in German Idealism and Romanticism  
0618-3002-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1400-1800362אגילמןסמינר פרופ פרידלנדר אלחנן
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הסמינר יתמקד בקריאה ודיון בטקסטים מרכזיים של הרומנטיקה והאידיאליזם הגרמני. בין ההוגים שנקרא: קאנט, שילר. גתה הלדרלין, קלייסט, פרידריך שלגל, הגל ושליגג. בין הנושאים שידונו - מהו פרגמנט? אמנות ושיטה, אוטומטיזם וחיים, מושג היעוד ויצירת האמנות, אמנות ומיתוס ועוד.
הסמינר יסתיים בכתיבת עבודה סמינריונית או עבודת רפרט.

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 1.10.2017.
Course description
The seminar will focus on reading and discussing central texts of Romanticism and German Idealism. We will read from Kant, Schiller, Goethe, Hölderlin, Kleist, Friedrich Schlegel, Hegel and Schelling. Among the themes we will discuss: What is a fragment? Art and the system, automatism and life, art and destiny, art and myth
Requirements: Seminar paper or short paper

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת