חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  פילוסופיה יוונית אחרי אריסטו - שיעור יסוד
  Greek Philosophy After Aristotle  
0618-2882-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1200-1400279 גילמןשיעור ד"ר הררי אורנה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס מציע סקירה של הפילוסופיה היוונית בתקופה ההלניסטית. נבחן את אונטולוגיה, לוגיקה, אפיסטמולוגיה, הפיסיקה והאתיקה של האסכולות ההלניסטיות השונות: סטואה, אפיקוראים, וספקנות.
דרישות: נוכחות וקריאה שוטפת של המקורות.
מטלת סיום: בחינת בית
הציון הסופי זהה לציון הבחינה.
Course description
The course offers a survey of the views developed by the Hellenistic philosophical schools: the skeptics, the Stoics and the Epicureans. We examine the conceptual changes that ultimately lead to the formulation of the philosophical questions that occupy a central place in contemporary discussions, for example, the possibility of secure knowledge, the status of the soul and mind, emotions, happiness and a moral way of life.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת