חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  פילוסופיה של הנפש - שיעור יסוד
  Philosophy of Mind  
0618-2865-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1600-1800278 גילמןשיעור ד"ר לוי יאיר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
פילוסופיה של הנפש חוקרת את טבעה של הנפש והיבטיה השונים - תפיסות חושיות, האמנות, כוונות, רגשות, תחושות, וכ״ו. האם הנפש היא עצם לא-חומרי? האם היא זהה למוח? האם היא מעין מחשב? האם הרעיון של נפש הוא בכלל פיקציה? נחקור שאלות אלה ואחרות תוך תשומת לב מיוחדת לשתי תכונות מרכזיות של הנפש: (i) למצבי הנפש השונים יש תפקיד מרכזי בהסברים של התנהגות (הרצון שלי לשתות קפה מסביר מדוע אני הולך לקפיטריה); (ii) מצבי נפש מסוימים מתאפיינים במוּדעוּת. נבחן את ניסיונותיהם השונים של פילוסופים להסביר את טבעה של הנפש באופן שמתיישב עם תכונות אלה.
תנאי קדם: אין.
דרישות: נוכחות, קריאה שבועית של החומר, השתתפות פעילה, הגשת מטלות קריאה קצרות בציון ׳עובר׳.
מטלה מסכמת: מבחן כיתה.
הרכב הציון: 100% מבחן כיתה.
Course description
Philosophy of mind explores questions about the nature of the mind and mental states and events – perceptual experiences, beliefs, desires, emotions, sensations, and so on. What is the mind? Is it an immaterial substance? Is it the brain? Is it something like a computer? Is the idea of the mind nothing but a myth? In considering these and related questions we will pay particular attention to two central features of the mind: (i) that mental states play a central role in explaining behaviour (for example, my desire for coffee helps explain why I’m heading to the cafeteria); (ii) that some mental states are conscious: there is something it is like to feel pain, taste chocolate, or see a sunset. We will study the various ways in which philosophers have tried to give an account of the mind that makes sense of these features.
סילבוס מפורט

מדעי הרוח | פילוסופיה
0618-2865-01 פילוסופיה של הנפש - שיעור יסוד
Philosophy of Mind
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר לוי יאיר

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת