חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  ש. יסוד: סימבולים: שפה, חישוב, מחשבה
  Symbols - Language, Computation, Thought  
0618-2853-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1400-1600280 גילמןשיעור פרופ דרזנר אלי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
בשיעור זה ננתח סדרה של הקשרים שבהם נעשה שימוש במושגים 'סימבול' ו-'תהליך סימבולי' – החל מאלה הקשורים לשפה, דרך דיונים בפילוסופיה של המתמטיקה ותורת החישוביות, וכלה בתיאוריות שעל פיהן חשיבה אנושית היא חישוב סימבולי. התמונה המתקבלת היא של מהלך אינטלקטואלי רב תחומי הנוגע לאנתרופולוגיה, בלשנות, מדעי המחשב, מדע קוגניטיבי וכמובן – פילוסופיה.
דרישות קדם: אין.
ציון: על סמך עבודה.
Course description
In this course we will examine a series of contexts in which there is appeal to the notions of symbol and symbolic process – from those that have to do with language, through discussions in the philosophy of mathematics and the theory of computation, to theories according to which human thought consists in symbolic computation. The emerging picture is of a multi-disciplinary conceptual development that spans such diverse domains of inquiry as anthropology, linguistics, computer science, cognitive science and, of course, philosophy.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת