חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  שיעור יסוד - פסיכואנליזה ופילוסופיה
  Psychoanalysis and Philosoph  
0618-2845-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1400-1600280 גילמןשיעור פרופ רונן רות
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
זהו שיעור מבואי ביסודות המחשבה הפסיכואנליטית העוסק במשמעות הפילוסופית של מושגי היסוד הפסיכואנליטיים. השיעור יציג מספר מושגי יסוד בפסיכואנליזה: הלא-מודע, הדחף, הפנטזיה, התשוקה, המיניות וההעברה. כבסיס לדיון במושגים אלה ישמשו החיבורים הבאים של פרויד: "ההדחקה", "מעבר לעקרון העונג", "הזכרות חזרה ועיבוד" "דחפים וגורלותיהם" ו-"הבנות באנליזה". הניתוח של המושגים יעשה בהקשר של עבודתם של פרויד ושל לאקאן ולגבי כל מושג יידונו ההשלכות הפילוסופיות שלו. לדוגמה, בקשר ללא-מודע, תיבחן הזיקה בין המחשבה הפסיכואנליטית על הסובייקט לבין הקוגיטו הקרטזיאני; לגבי הדחף, הקשר בין הראשוניות שלו לבין שאלת המקור של השפה ושל הדיבור.
בסופו של הקורס תינתן בחינת בית.
יש חובת נוכחות בשיעורים.
Course description
An introductory course which addresses fundamental concepts in psychoanalytic thought and examines the philosophical meaning and the consequences of these concepts. The unconscious, drive, desire, sexuality, fantasy and transference will be presented through some of Freud’s classical texts: “Repression”, “Beyond the Pleasure Principle”, “Instincts and their Vicissitudes” “Constructions in Analysis” and others. In analyzing these concepts, their philosophical significance will be examined. For instance, the affinity between the psychoanalytic subject of the unconscious and the Cartesian cogito, the relation between the primordiality of the drive and the origin of language and speech.
Final requirement: home exam.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת