חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  פילוסופיית האמנות של מרטין היידגר
  Martin Heidegger's 'The Origin of the Work of Art'  
0618-2746-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1600-1800304 גילמןשיעור מר שמוגליאקוב פיוטר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
"מקורו של מעשה אמנות" (1935-36) של מרטין היידגר הוא ללא ספק אחד הטקסטים החשובים והייחודיים שנכתבו על אמנות במאה ה-20. עם זאת, סגנונו הפייטני, מינוחו האידיוסינקרטי, וטענותיו ההיפרבוליות גורמות לחיבור להיתפס – גם עבור אלה המתאהבים בו ממבט ראשון – יותר כמסה מעוררת השראה של גאון מופרע מאשר כביטוי של עמדה פילוסופית קוהרנטית ומדויקת. מטרת הקורס – שבמרכזו קריאה מפורטת וביקורתית של "מקור המעשה" – היא לחשוף מתחת למעטה האקספרסיוניסטי עמדה חמורה, מבוססת ושיטתית לגבי מגוון נושאים מרכזיים באסתטיקה פילוסופית: ייחודן האונטולוגי של יצירות אמנות, תפקידה של ביקורת אמנות, מהותו של האקט היצירתי, חשיבותה של האמנות, ערכן היחסי של אמנויות שונות, היחס שבין פילוסופיית אמנות לאסתטיקה, וכיוצא באלו. הנחת היסוד של הקורס היא שמטרה זו מצריכה פיתוח וחיזוק הקשרים של הטקסט עם טקסטים ונושאים היידגריים אחרים. לפיכך, במקביל ל"מקורו של מעשה אמנות" (טקסט קצר יחסית שאותו נקרא במלואו), נקרא חלקים רלוונטיים מטקסטים אחרים של היידגר מתקופות שונות של פעילותו (וגם קצת קאנט והגל). כפי שנראה, בשביל להבין את דעותיו של היידגר על אמנות, עלינו להבין כמה וכמה נושאים כלליים יותר במחשבתו: המתודה הפנומנולוגית, היסטוריות של הוויה, מהותה של אמת, תפקידה של פילוסופיה, ואחרים. מבחינה זו הקורס יכול לשמש כמבוא לפילוסופיה של היידגר.
שימו לב: כל הקריאות לקורס הנן בשפה האנגלית.
דרישות מקדימות: אין. מומלץ: מבוא לאסתטיקה.
חובות הקורס: נוכחות בשיעורים (התלמיד\ה המחסיר\ה יותר משלושה שיעורים לא י/תקבל ציון); הגשת 5 דוחות קריאה (פסקה או שתיים); עבודת סיום (כחמישה עמודים).
הציון: 50% - דוחות קריאה; 50% - עבודה מסכמת.
Course description
Martin Heidegger’s “The Origin of the Work of Art” (1935-36) is widely recognized as one of the most unique and important texts written about art in the 20th century. At the same time, its poetic style, idiosyncratic terminology, and hyperbolic claims, make it appear – even to some of its most sympathetic readers – as inspiring musings of a genius gone wild, rather than as a bearer of a coherent philosophical position. The close reading of “The Origin,” which the offered course undertakes, interprets it – contra this superficial impression – in most rigorous terms of a strong, systematic and well-supported position on a variety of issues in philosophical aesthetics: ontological specificity of artworks, the role of the critic, the nature of artistic creation, the importance of art, etc. The presupposition of the course is that this interpretative aim requires development and substantiation of “The Origin’s” relations to other Heidegger’s texts and themes. We shall therefore, alongside “The Origin”, read – in part or in whole – a few other Heidegger’s texts (as well as some Kant and Hegel). To understand Heidegger’s views on art we’ll need to pursue some of the most fundamental topoi of his thought: such as phenomenological method, historicity of Being, the essence of truth, the ends of philosophy, and others. In this regard, the course may serve as an introduction to Heidegger’s philosophy.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת