חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  תרגיל צמוד לפילוסופיה של המדע
  Philosophy of Science - Tutorial  
0618-2528-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1200-1400319אגילמןתרגיל גב' גזית יעל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור: פילוסופיה של המדע- שיעור המשך (0659.4613.01).
בתרגיל נקרא ונדון בטקסטים מרכזיים בפילוסופיה של המדע ממאה השנים האחרונות, רובם משתייכים למסורת האנליטית. נעקוב אחר מתווה הקורס "פילוסופיה של המדע המשך", דרך העמקה בשלוש סוגיות מרכזיות: ההבחנה בין אנליטי וסינתטי, מושג ההסבר, ושאלת הרציונליות והקדמה במדע. יחד נבחן את הגורמים לעיסוק בסוגיות אלו, את הקשרים ביניהן ואת ההקשרים הרלוונטים במסגרתם עולות; את הגישות והפתרונות השונים שהוצעו ואת השאלות והקשיים החדשים העולים מפתרונות אלו.
ציון התרגיל יורכב מעבודות שינתנו במהלכו ולקיחת חלק בשיעור.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת