חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  אסתטיקה - שיעור המשך
  Advanced Aesthetics  
0618-2400-03
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1000-1200101 כיתות דן דודתרגיל גב' שחר קרן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור: אסתטיקה - שיעור המשך - ראה סילבוס השיעור

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת