חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  תורת ההכרה ומטאפיסיקה - שיעור המשך
  Metaphysics and Epistemology II  
0618-2350-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1000-1200307 גילמןשיעור פרופ וינטראוב רות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
השיעור יעסוק בהבהרת שני תחומים מרכזיים אלה בפילוסופיה, יחסי הגומלין וההבדלים ביניהם. נתמקד לצורך זה במספר סוגיות חשובות, שיבחנו משתי נקודות הראות הללו, המטפיזית והאפיסטמולוגית: אמת, רציונליות, סיבתיות, אידיאליזם, אלוהים, הנפש, דטרמיניזם וחופש רצון, פטליזם.
מטלת השיעור: בחינת כיתה.
במקביל לשיעור יתקיים תרגיל שבועי, בו יידרש כל תלמיד להגיש לפחות שלוש עבודות.
יינתן ציון נפרד לשיעור ולתרגיל, כשכל אחד מהווה 50% מהציון הסופי.
Course description
The course will explore these two central areas in philosophy, illustrate the differences between them and the ways they are related. It will be structured around some central philosophical issues - truth, rationality, causality, Idealism, God, the mind, determinism and free will, fatalism - which will be examined from these two perspectives - the metaphysical and the epistemological.
There will be an end of term exam.
Students are also required to take the weekly discussion section (“targil”), in which they will be required to hand in at least three essays.
There will be a separate grade for the lesson and the “targil”, each of which will contribute 50% to the final grade.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת