חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  הפילוסופיה הביקורתית של עמנואל קאנט -שיעור יסוד
  Kant's Critical Philosophy  
0618-2334-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1200-1400279 גילמןשיעור ד"ר סנדרוביץ ירון
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
השפעתה של משנתו של עמנואל קאנט (1784-1804), גדול הפילוסופים של העת החדשה, ניכרת גם בימינו בכל תחומיה של הפילוסופיה: תורת ההכרה, מטפיזיקה, תורת המוסר ואסתטיקה. את יצירתו הפילוסופית נהוג לחלק לשתי תקופות עיקריות של פעילות: התקופה הקדם-הביקורתית והתקופה הביקורתית. כתביו העיקריים מהתקופה הביקורתית כוללים את ביקורת התבונה הטהורה, ביקורת התבונה המעשית, וביקורת כוח השיפוט. בשיעור זה נציע מבוא מקיף למשנתו של קאנט. במסגרתו נתחקה אחר התפתחותו האינטלקטואלית, ונסקור את עיקרי רעיונותיו כפי שאלו הוצגו בכתביו הביקורתיים. אחת ממטרותינו העיקריות תהיה לבחון את האופי השיטתי של הקשר שבין תחומיה השונים של הפילוסופיה שאותו מבקש קאנט להדגיש במכלול כתביו.
השיעור יסתיים בבחינת בית.
Course description
Immanuel Kant (1784-1804) is probably the greatest philosopher of modern times. His contribution to philosophy is notable in all areas of philosophy: epistemology, metaphysics, ethics and aesthetics. Kant's philosophical activity is usually divided into two periods: the pre-critical period and the critical period. His main writings from the critical period include the Critique of Pure Reason, the Critique of practical Reason, and the Critique of Judgment. This course provides an introduction to his philosophy. In it we will examine Kant's intellectual development and the main ideas related to the critical theory that was presented in his critical writings. Particular attention will be given to the systematic connections between the philosophical topics Kant discusses.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת