חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  אמת
  Truth  
0618-2303-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1800-2000306 גילמןשיעור ד"ר רכטר עפרה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
שאלות אודות אמת העסיקו את הפילוסופיה מתמיד, לעיתים לצד מושגי היפה והטוב. בעוד מושג הטוב מאפיין את העיסוק באתיקה והעיסוק ביפה את האסתטיקה, איזה תחום מאפיין מושג האמת? מושג האמת מתפקד כרכיב בסיסי של מושגי יסוד בתחומים רבים. למשל, אפיון מושג הידיעה מתחיל מהשילוש: האמנה, הצדקה ואמת, וטיעון הוא תקף רק אם הוא משמר אמת. אך מושג האמת מובלע לא רק בהגדרות היסודיות של תורת ההכרה ושל הלוגיקה. למשל, הוא מובלע בהבחנה בין האנליטי והסינתטי, ההכרחי והאפשרי, הא פריורי והאמפירי. כיצד, אם כן, יש לגשת, לתאר ולחקור מושג זה עצמו?
פילוסופים רבים סברו שיש תכונה כזאת, אמת, שהיא תכונה של הדברים שאנו אומרים או חושבים. אבל נסיונות להציע הסבר נאות של אופיה של תכונה כזאת נתקלו בקשיים. בשיעור זה נכיר כמה נסיונות כאלה וכמה גישות למושג האמת המבקשות להתמודד עם קשיים אלה. ישנם פילוסופים הדוחים את ההנחה שיש בכלל משהו מעניין פילוסופית לומר על אמת. בנוסף נדון גם בפרדוקסים מפתיעים ומטרידים הנובעים מתכונותיו הבסיסיות ביותר והטריויאליות, לכאורה, של מושג זה.
קריאה: מאפלטון, לייבניץ, קאנט, פרגה, ראסל וג׳יימס, קרנאפ, קוויין, דאמט, טארסקי, דייוידסון, קריפקה ופילד.
דרישות קדם: אין. מומלץ מבוא לשפה.
דרישות הקורס: נוכחות וקריאה (בעזרת שאלות מנחות) והגשת שאלות בכתב.
מטלה מסכמת: בחינת כיתה.
מבנה הציון: 15% השתתפות, 85% בחינת כיתה.
Course description
Questions about truth have preoccupied philosophy throughout its history. What sorts of things can be true or false? Does truth depend on a relation between what we say or think and things in the world? Can there be in-principle unknowable truths? Why should it matter whether our beliefs are true or not? Is truth the end of inquiry? What distinguishes between the content of a true statement and its truth? What is special about the truth predicate? Is there such a property - truth - that attaches to things we say or believe? Many philosophers have held that there is, but attempts to provide an adequate account of that property have run into difficulties. We will learn about some of these attempts and some proposed ways around these obstacles. Some philosophers deny that there is philosophical interest in a positive account of truth. We'll consider some salient motivations for taking a philosophical interest in such an account, and in theories or definitions of truth. By these means we'll uncover surprising consequences of some of the most elementary and apparently trivial properties of the concept of truth and of the truth predicate. Readings from Plato, Leibniz, Kant, Frege, Russell, James, Ramesy, Quine, Dummett, Tarski, Davidson, Kripke, Putnam, Field.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת