חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  פילוסופיה סינית -תרגיל צמוד לשיעור המשך
  Chinese Philosophy - Advanced  
0618-2225-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1600-1800319אגילמןתרגיל גב' פרים רננה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

תרגיל זה הינו צמוד לשיעור: פילוסופיה מזרחית סינית - שיעור המשך (0687.2470.01) - ראה סילבוס השיעור

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת