חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  פילוסופיה הודית - שיעור המשך
  Introduction to Indian Philosophy II  
0618-2223-02
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1400-1600209 כיתות דן דודתרגיל מר מילר דור
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
התרגיל יוקדש לקריאה במבחר טקסטים ראשוניים (בתרגום) של האסכולות הפילוסופיות המרכזיות בהודו לצד מאמרים של הוגים בני זמננו, בהתאם ובצמוד לנושאים שבהם יעסוק שיעור ההמשך.
דרישות התרגיל – חובת נוכחות, קריאה שוטפת, והגשת התייחסות קצרה בכתב לחלק מהמקורות שידונו בכיתה.
ציון התרגיל (40%) יקבע עפ"י נוכחות פעילה, ההגשות, ומבחן בית קצר.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת