חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  פילוסופיה של הדת - שיעור המשך
  Philosophy of Religion II  
0618-2209-02
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1000-1200102 כיתות דן דודתרגיל מר פולד רועי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור: פילוסופיה של הדת - שיעור המשך - ראה סילבוס השיעור

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת