חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  קריאה מודרכת: המאה התשע-עשרה
  Guided Reading: Nineteenth Century Philosophy (Kant, Hegel, Nietzsche)  
0618-2201-03
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1800-2000361אגילמןתרגיל גב' כץ עדן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
בתרגיל, הצמוד לשיעור המבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה, תיערך קריאה דקדקנית בטקסטים משל קאנט והגל. טקסטים אלה מתמקדים בסוגיית הפילוסופיה של ההיסטוריה ואינם חופפים לטקסטים הנלמדים בשיעור. הסטודנטים יתבקשו להגיש מספר מטלות כתיבה לאורך הסמסטר ועליהן יתבסס הציון הסופי.
Course description
The tutorial to the "introduction to nineteenth century philosophy” course, will be devoted to close readings in Kant and Hegel, and focus on problems in the philosophy of history. The students will be required to participate in classes and write several short papers during the semester.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת