חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה
  Introduction to the Philosophy of the 19th Century  
0618-2200-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1400-1600280 גילמןשיעור ד"ר פרבר עילית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
השיעור ממשיך את הסקירה ההיסטורית שניתנה ב"מבוא לפילוסופיה חדשה". נפתח את דיוננו בהצגת הגותו של קאנט כמסיימת תקופה ופותחת תקופה. אחר-כך יידונו בני-דורו של קאנט ומבקריו (הרדר), האידיאליזם הגרמני (היגל), התגובות הרומנטיות והמטריאליסטיות להיגל (בפרט, זו של מרקס), ולבסוף, התפיסה האסתטית וביקורת הדת של ניטשה. לאורך כל הסמסטר נדון בשאלת אפשרותה, גבולותיה ואופייה של הפילוסופיה, ונתמקד בקשר שבין פילוסופיה והיסטוריה. רשימת הקריאה תופיע באתר הקורס.
דרישת קדם: מבוא לפילוסופיה חדשה.
סיום הקורס: בחינה.
Course description
This class continues the historical overview presented in the “Introduction to Modern Philosophy.” We will open our discussion with a presentation of Kant, as a crucial point ending the eighteenth century and opening up the philosophical problems at stake in the nineteenth century. We will then discuss Kant’s contemporaries and critics (Herder), German Idealism (Hegel), Romantic and Materialistic responses to Kant (especially Marx), and finally, Nietzsche’s aesthetics and critique of religion. We will focus, throughout the semester, on the possibility, borders and nature of philosophy, while concentrating on the relationship between philosophy and history.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת