חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  קריאה מודרכת: יום וקאנט
  Guided Reading: Hume and Kant  
0618-2068-04
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1400-1600101 כיתות דן דודתרגיל מר לוין יונתן
סמ'  ב'1800-2000362אגילמןתרגיל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הקורס הוא המשך והעמקה לתרגיל "קריאה מודרכת - דקארט'" ומטרותיו דומות: פיתוח מיומנות בקריאת טקסטים פילוסופיים ותרגול כתיבת עבודות אקדמיות. חלקים מתוך מסכת טבע האדם לדוד יום ומתוך הקדמות לעמנואל קאנט ינותחו בכיתה. במהלך הקורס יידרשו התלמידים לכתוב כמה עבודות קצרות הנוגעות לסוגיות ספציפיות בטקסטים אלו. הציון הסופי בקורס מורכב משקלול ציוני העבודות שהוגשו במהלך הסמסטר.
דרישות קדם: קריאה מודרכת - דקארט.
Course description
This course is a continuation of the tutorial “Guided Reading - Descartes” and has similar objectives: developing skills necessary for reading philosophical texts and for writing academic papers. Certain parts of David Hume’s Treatise of Human Nature and Immanuel Kant’s Prolegomena will be explored in class. During the course the students will submit short assignments concerning specific issues of these texts. The final grade is based on the marks of these assignments.

Requirements: Guided Reading - Descartes.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת