חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  Topics in the Metaphysics of Time and Modality
  Topics in the Metaphysics of Time and Modality  
0618-2063-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1200-1400260 גילמןשיעור ד"ר סולומיאק אולה
הקורס מועבר באנגלית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יבחן את המטפיסיקה של הזמן ושל המודליות מפרספקטיבה אנליטית בת זמננו. נתמקד בשאלות הנוגעות למעמד המטפיזי של העבר, של העתיד ושל האפשרות, כמו גם למה שנדרש ממצב עניינים כדי שייחשב קונטינגנטי וזמני. נתחיל מהיכרות עם הדיונים העכשוויים בתחום זה, נבחן את ההבחנה בין תיאוריות-A ותיאוריות-B , כלומר תיאוריות של עכשוויות ושל נצחיות, וסוגים שונים של ריאליזם מודלי ושל אקטואליזם. לאחר מכן נעבור לבחון מספר שאלות מטא-מטאפיזיות הנוגעות לדיונים אלו: מה עומד בבסיס הוויכוחים האונטולוגיים בתחומים אלו? מה מתחייב מעמדה ריאליסטית לגבי חלוף הזמן ולגבי קונטינגנטיות מטאפיזית? לבסוף, איך נעריך את ההקבלות המבניות העמוקות בין התחום הזמני והתחום המודלי?

הקריאה תתבסס בעיקר על ספרות עכשווית בפילוסופיה האנליטית. הסטודנטים יידרשו להגיש עבודה סופית בקורס. הקורס יועבר בשפה האנגלית.

Course description

This course will be an exploration of the metaphysics of time and modality from a contemporary analytic perspective. Our primary focus will be on questions surrounding the metaphysical status of the past, the future, and the merely possible; as well as on what it takes for a state of affairs to be genuinely contingent and temporary. We’ll start by gaining familiarly with the contemporary debates surrounding these issues: We’ll examine A-theories and B-theories, presentism and eternalism, and varieties of modal realism and actualism. We’ll then move to consider some meta-metaphysical questions surrounding these debates: What’s at stake in the ontological disputes in these areas? What does it take to be a realist about temporal passage and metaphysical contingency? And finally, what should we make of the deep structural parallels between the temporal and modal domains?

Readings will be drawn primarily from contemporary work in analytic philosophy. Students registered for the course will be required to submit a final paper. The course will be taught in English.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | פילוסופיה
0618-2063-01 Topics in the Metaphysics of Time and Modality
Topics in the Metaphysics of Time and Modality
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר סולומיאק אולה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת