חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מושגי יסוד בפנומנולוגיה הוסרליאנית
  Basic Concepts of Husserlian Phenomenology  
0618-2054-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1000-1200280 גילמןשיעור גב' זייץ פנינה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
שיעור מבואי זה להגותו של אדמונד הוסרל (1859-1938) מציע היכרות עם מושגי יסוד של הגות זו ועם התמודדותה עם שאלות על אודות התודעה. השיעור מבוסס על שלושה טקסטים מרכזיים של הוסרל וישולבו בו טקסטים נוספים בהתאם לעניין. חלקו הראשון של השיעור יבוסס על פרקים נבחרים מן החיבור "חקירות לוגיות" (1901, 1921). חלק זה מציג את התפיסה היסודית של הוסרל על פיה תודעה הינה התכוונות, ומנהיר את המובנים הנגזרים מתפיסה זו של מושגי היסוד ידיעה, אווידנציה ואמת. בחלקו השני של השיעור נעסוק בפרקים מן החיבור "אידיאות I" (1913) ונתוודע כך למעבר של הוסרל לפנומנולוגיה טרנסצנדטלית. במסגרת זו נדון הן בעקרונותיה של המתודה, הן בממצאי החקירה המרחיבים ומעמיקים את הבנת מבניה המהותיים של התודעה. החלק השלישי, המבוסס על קטעים מן החיבור "על הפנומנולוגיה של תודעת הזמן הפנימי" (1893-1917)) יוסיף להעמקתה של היכרות ראשונית זו באמצעות שילובן של חקירות המבקשות לברר כיצד, בעצם ההתכוונות שלנו לאובייקטים, אנו רוכשים תודעה של זמן.
הקורס יסתיים בבחינת-בית.
דרישות קדם: מבוא לפילוסופיה של המאה ה-19
דרישות הקורס: נוכחות בשיעורים, קריאה שבועית
מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינת-בית.
Course description
This introductory course of Edmund Husserl's thought (1859-1938) offers an acquaintance with its fundamental concepts and investigations of consciousness. The course is based on three central texts of Husserl; additional texts will also be considered. The first part of the course deals with selected excerpts of Husserl's Logical Investigations (1901, 1921). This part presents Husserl's conception of consciousness as intentionality and clarifies the derived senses of knowledge, evidence and truth. In the second part we will discuss excerpts from Ideas I (1913) in order to get acquainted with Husserl's development of method to transcendental phenomenology. In this section, we will discuss the principles of the method and the findings of these new investigations that broaden and deepen our understanding of the essential structures of consciousness. Our discussion of excerpts from On the Phenomenology of Internal Time Consciousness (1893-1917) will further deepen our initial understanding by integrating the investigations that seek to clarify how, by our very intention towards objects, we acquire a consciousness of time.
סילבוס מפורט

מדעי הרוח | פילוסופיה
0618-2054-01 מושגי יסוד בפנומנולוגיה הוסרליאנית
Basic Concepts of Husserlian Phenomenology
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | גב' זייץ פנינה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת