חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  נונסנס (אצל אפלטון, קאנט, קירקגור וויטגנשטיין)
  Nonsense (In Plato, Kant, Kierkegaard & Wittgenstein)  
0618-2048-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1200-1400279 גילמןשיעור מר וורטהיים סו יהונתן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
על פי תפיסה מסורתית, מושג המובן מציין את הקבוע הממצע בין מחשבה או פסוק לתנאי האמת שלהם. שלילתו של המובן מציינת ע"פ אותה הבנה את היעדרה הפשוט של מחשבה. כנגד ומעבר לאותה תפיסה מסורתית, הנונסנס או האי-מובן אינו מציין את ניגודו או את שלילתו של המובן, כי אם את חיובו הגבולי של מובן שאינו עומד בפרופורציה נורמטיבית לאמת. החקירה של הנונסנס, אם היא מן האפשר, היא במובן זה החקירה של גבולות הזיקה המהותית בין האמת למובן. הקורס מוקדש לביאור של מושג הנונסנס (ושל מה שמבחין אותו מן הניגוד או השלילה של מושג המובן המסורתי) כפי שהוא מתנסח במתכונת עצמאית למחצה בכתבים של ארבעה הוגים: אפלטון, קאנט, קירקגור וויטגנשטיין.
דרישות קדם: אין (אך מומלץ: מבוא לפילו' של הלשון)
חובות התלמידים: נוכחות וקריאת חומרי הסילבוס
הקורס יסתיים בעבודת בית
מרכיבי הציון הסופי: 50% נוכחות, השתתפות בכיתה ועמידה בחובות הקריאה של הקורס, 50% עבודה מסכמת
Course description
According to a traditional understanding, the notion of sense signifies the truth-content of a thought or proposition. The lack of sense therefore signifies the simple failure to think a thought or make a claim. Against and beyond this traditional understanding, the notion of nonsense does not signify the simple lack or negation of sense but the affirmation of a sense which does not stand in normative proportion to the truth. The investigation of nonsense is, accordingly, the investigation of the limits of the relationship between truth and sense. The course is devoted to the clarification of the concept of nonsense as it emerges from the writings of four thinkers: Plato, Kant, Kierkegaard and Wittgenstein.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת