חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  The Aesthetics of Music
  The Aesthetics of Music  
0618-2021-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1400-1600361 גילמןשיעור ד"ר די בונה אלוירה
הקורס מועבר באנגלית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

החוויה המוסיקלית היא חוויה אסתטית אשר לרב נתפסת כאקספרסיבית. ואם המוסיקה אקספרסיבית, מהן, אם כן, המשמעויות המועברות על ידה, אשר בתורן, הופכות אותה לכזו? קיימות מספר תשובות אפשריות לשאלה זו. ניתן לומר שהחוויה המוסיקלית אקספרסיבית משום שהיא מעוררת רגשות, או בשל פנייתה לדמיון, או שהיא חוויה מטאפורית שאינה ניתנת לצמצום. קורס זה יתמקד במשמעויות של המוסיקה. נבחן אותה במסגרת הדיון הנוכחי באסתטיקה אנליטית ונדון במספר טענות בפילוסופיה בת זמננו. בנוסף, תוצג סקירה של תפיסותיהם של אפלטון, רוסו, שופנהאואר וניטשה ביחס לערכה ולאקספרסיביות של המוסיקה.

 חומר הקריאה לקורס לקוח בעיקר ממאמרים בני זמננו בפילוסופיה אנליטית. הסטודנטים יתבקשו להגיש עבודה בסיום הקורס. הקורס יועבר בשפה האנגלית.

Course description

The experience of music is an aesthetic experience that is usually considered to be expressive. If music is expressive then the question is what are the meanings which can be conveyed by it and make it expressive. There are different answers to this question. We could say that musical experience is expressive because it arouses specific emotions, or that it is so since it appeals to imagination or, finally, that it is an irreducibly metaphorical experience. This course will focus on the problem of the meanings of music and its value. We will analyze this problem within the current debate in analytic aesthetics. A number of contemporary hypotheses will be discussed. Moreover, a short presentation of Plato’s, Rousseau’s, Schopenhauer’s, and Nietzsche’s views on the value and expressivity of music will be given.

 Readings will be taken primarily from contemporary essays in analytic philosophy. Students will be required to submit a final paper. The course will be taught in English.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת