חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  שיעור יסוד - סוגיות במחשבה פוליטית עכשווית
  Issues in Contemporary Political Philosophy  
0618-2017-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1600-1800220 גילמןשיעור ד"ר שרון אסף
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
תיאור הקורס: מטרת הקורס היא לערוך היכרות עם סוגיות יסוד במחשבה הפוליטית בת זמננו ולהעניק כלים לניתוח וביקורת בסוגיות השונות. הקורס יתמקד בדיונים עכשוויים בדמוקרטיה, הקשר בין דמוקרטיה לתבונה, והיחס בין יסודות המשטר הדמוקרטי לעקרונות ליברלים ולערכים כמו חירות ושיוויון.
דרישות קדם: מבוא לפילוסופיה פוליטית
דרישות הקורס: נוכחות, מטלת כתיבה
מטלות: 4 מטלות כתיבה במהלך הקורס ומבחן בית
מרכיבי ציון: 20% מטלות כתיבה (עובר) 80% מבחן בית
Course description
The aim of this course is to introduce some issues in contemporary political philosophy and to equip students with analytical and conceptual tools for understanding and assessing the main positions and arguments. The course will focus on issues related to democracy, such as: democracy and reason, the relation between democracy and liberal principles and values like liberty and equality.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת