חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מבוא לאסתטיקה
  Introduction to Aesthetics  
0618-1059-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1200-1400144 גילמןשיעור פרופ רונן רות
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
אסתטיקה היא התחום בפילוסופיה שעוסק ביופי ובהנאה שקשורה בו. המבוא יעסוק בשאלה מדוע היופי וההנאה הם נושאים פילוסופיים, זאת דרך אופנים שונים לפרש את הקשר בין היפה לבין האמת בהיסטוריה של המחשבה על האמנות. ההוגים בהם יעסוק הקורס: אפלטון, אריסטו, אוגוסטינוס, אלברטי, קאנט, שופנהאואר, שילר, היגל, ניטשה, היידגר, ואחרים.
מן הנושאים בהם יעסוק הקורס:
מעשה האמן כתעתוע של אמת
היכן קיים היופי? האידיאה והחומר
האמנות כייצוג וכאשליה
יופי, חושיות ושיפוט אסתטי
הדימוי כאידיאה ברומנטיקה
ריבוי האמנויות
האמן כגאון או ככל אדם
הפוליטיקה של האמנות
הקורס יסתיים בבחינת כיתה.
Course description
Aesthetics is the philosophical domain consecrated to beauty and to the pleasure beauty produces. This introductory course will address the question of what makes beauty and pleasure philosophical issues through the relation of beauty to truth in the history of thought about art. The course will include the following topics: the artistic act and its deceptions, the ontological question of how beauty is (as idea or as matter), art as representation and illusion, beauty and aesthetic judgment, image as idea in Romanticism, the plurality of arts, the artist as genius or as “everyman”, the politics of art.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת