חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מבוא לפילוסופיה מזרחית סינית
  Introduction to Oriental Chinese Philosophy  
0618-1043-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1200-1400223 גילמןשיעור פרופ פת שמיר גליה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מהי ה"דרך" (דאו) והיכן היא מצויה? מה בין חיפוש הדרך לבין החתירה הפילוסופית אל האמת? מהו ה"מופלא" בפילוסופיה של הדרך? מהי ידיעה? ואיך מתייחס המעשה לתיאוריה של הדרך?
בקורס נתוודע לתשובות שונות לשאלות אלו ולהשלכותיהן, מנקודות המבט של פילוסופיות אשר צמחו בסין. בפרט, נבחן רעיונות המתייחסים אל הדרך כאל תנועה הנמשכת עד אינסוף ומחייבת שינוי מתמיד וטרנספורמציה שאין בה יסוד קבוע.
בין הרעיונות שיידונו בקורס: שינוי, יין-יאנג, שורש, צ'י מתעצם, לב-נפש, אנושיות, ריטואל, צמיחה ושיפור עצמי, כיוון ההפוך, לדעת לא לדעת, אפס-מעשה, כך מעצמו.
ציון הקורס יקבע על-פי עמידה בבחינת כיתה.
Course description
What is the way (dao) and where is it to be found and how does a search for way differ from the philosophical search for truth? In the course we will encounter various responses to these questions from philosophical perspectives that developed in China. In particular we will consider ideas regarding the way as ongoing movement, which necessitates change and transformation with no fixed essence.
Ideas that will be dealt with in the course include change, yin-yang, flowing qi, heat-mind, humanity, ritual, self cultivation, turning backwards, knowing not to know, inaction, in itself so.

The course will be concluded with a final exam.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת