חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מבוא לפילוסופיה של המדע
  Introduction to the Philosophy of Science I  
0618-1041-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1400-1600144 גילמןשיעור ד"ר בלקינד אורי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מטרתו של הקורס לסקור גישות פילוסופיות מרכזיות למדע בזמן ולאחר המהפכה המדעית של המאה ה17. הקורס יכלול בין היתר את הנסיונות המוקדמים של פרנסיס בייקון ורנה דקארט לתאר את תפקידם של הניסיון והתבונה בבניית הידע המדעי, את העקרונות הפילוסופים של גישתו של אייזק ניוטון למדע, הביקורת על היסקים מן הנסיון והספקנות של דייויד יום, ראשיתה של הגישה האינסטרומנטליסטית למדע בשלהי המאה 18, פילוסופיית המדע של עמנואל קאנט, עקרונות המדעים ההיסטוריים שמכילים את מושג ההתהוות, המשבר הפילוסופי שליווה את קריסת הפיסיקה הקלאסית בתחילת המאה ה20, ועיקרי הגישות הפילוסופיות שפותחו בתגובה למשבר זה. השיעור יסתיים בבחינת כיתה.
Course description
The course will survey dominant philosophical accounts of science during and after the scientific revolution of the 17th century. The course will include the early attempts of Francis Bacon and Renee Descartes to describe the roles of experience and reason in constructing scientific knowledge, the philosophical principles of Isaac Newton’s philosophy of science, David Hume’s critique of inferences from experience and his skeptical outlook, the beginning of instrumental approaches to science at the end of the 18th century, Immanuel Kant’s philosophy of science, the principleד of historical sciences, the philosophical crisis that accompanied the fall of classical physics during the early 20th century, and the basic philosophical approaches developed as a response to this crisis.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת